Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Álláshirdetés

Álláshirdetés

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idve4ia7f5

Berekerdő Óvoda

 

                          

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Berekerdő Óvoda
Berekerdő Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3396 Kerecsend, Arany János utca 2.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörbe tartozó feladatok ellátása, óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja valamint a Helyi Pedagógiai program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Alap szintű Alapszintű számítógépes ismeretek,

 

•         Fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, Adatvédelmi nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Pontos munkavégzés, együttműködő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, Adatvédelmi nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat elbírálásával kapcsolatban, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barna Erika Erzsébet nyújt, a +36308636516 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

•         Elektronikus úton Barna Erika Erzsébet részére a ovoda@kerecsend.hu E-mail címen keresztül

 

•         Személyesen: Barna Erika Erzsébet, Heves megye, 3396 Kerecsend, Arany János utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes interjú során.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         www.berekerdoovi.hu - 2022. január 31.

•         www.facebook.com/Berekerdő Óvoda - 2022. január 31.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berekerdoovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. január 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza