Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
Család-és Gyermekjóléti Központ


Tájékoztatás

az

Óvodai és iskolai
szociális segítő szolgáltatásról

Tájékoztató az óvodában biztosított óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásról


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. §-a alapján kötelezően bevezetésre került 2018. szeptember 1-jétől a család- és gyermekjóléti szolgáltatások körében az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás.
Az egri járás területén működő valamennyi óvodában a szolgáltatást a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központja biztosítja.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt az óvodába járó gyermeknek, a gyermek családjának és az óvoda pedagógusainak.
Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi munkát végez, valamint gyermekvédelmi feladatokat lát el.
Az óvodai és iskolai szociális segítő felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező szakember.
Az óvodai és iskolai szociális segítő feladatai:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás elsősorban megelőző tevékenység, célja a gyermekek, tanulók egyéni fejlődésének segítése, valamint a csoportok, közösségek fejlesztése.
Az óvodai és iskolai szociális segítő az óvodában rendszeresen fogadóórát tart, ahol a gyermek, szülő és az óvodapedagógus egyaránt megkeresheti a problémáival. Az óvodai és iskolai szociális segítő információt, tanácsot ad, szükség esetén speciális szakember felkeresését javasolja. A segítő elérhetősége az intézményi faliújságon, honlapon elérhető.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a csoportvezetővel, óvodapedagógussal egyeztetve, a felmerülő szükségletek alapján prevenciós foglalkozásokat biztosít a csoportoknak. A foglalkozások a gyermekek életkorához igazodóan, az óvodapedagógusi munkához kapcsolódva valósulnak meg. Az óvodai és iskolai szociális segítő a fentieken túl részt vesz az intézmény közösségi eseményein.
Az óvodai és iskolai szociális segítő az általa önállóan szervezett programokról külön tájékoztatást nyújt az érintetteknek.
Milyen problémával lehet az óvodai és iskolai szociális segítőhöz fordulni?

Óvodához köthető problémák pl. szorongás, beilleszkedési nehézségek, konfliktusok.
Gyermeknevelési kérdésekben, pl. önállótlanság, otthoni feladatok, szülő-gyermek viszony.
Családon belüli problémák, pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.
 Az óvodai és iskolai szociális segítő titoktartásra kötelezett, munkája során a szolgáltatást igénybe vevők adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli.
A szolgáltatással összefüggésben a Gyvt.36.§ (1) bekezdésben foglalt esetekben panasszal élhet A Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjénél.
Amennyiben kérdése van, illetve nem kíván élni a szolgáltatás igénybevételének a lehetőségével sem, kérjük jelezze az intézményben ügyeleti időt biztosító óvodai és iskolai szociális segítő szakembernél.
Egyéni tevékenység az óvoda színterén:
tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más területein lévő problémák esetén, valamint az óvodában jelentkező problémák kapcsán
információnyújtás az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális ellátórendszer működéséről, valamint ügyintézésben való segítségnyújtás
közvetítés a szülő és az óvodapedagógus között, részvétel a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen
közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez
Csoportos tevékenység az óvoda színterén:
óvodai csoport megfigyelése
prevenciós, edukációs csoportmunka
készségfejlesztő csoportmunka
szülőcsoportok szervezése, vezetése
Közösségi tevékenység az óvoda színterén
kirándulás, tábor szervezése, aktív részvétel
kulturális programok szervezése, aktív részvétel
nevelőtestületi ülésen való részvétel
sport- és szabadidős programok szervezése, aktív részvétel
szociális akciók szervezése, végrehajtása pl.: ruhagyűjtés
szülői értekezleten való részvétel
szülői munkaközösségi ülésen való részvétel
egyéb pl.: speciális szükségletű gyerekekkel kapcsolatos programsorozat

Az intézmény székhelye:
Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság
címe: 3300 Eger, Szvorényi u. 50/A.
Igazgató: Perczéné Bocsi Orsolya
telefonszáma:
+36/70 649 3422
elektronikus levélcíme:
igazgatosag@gyermekjoleteger.hu

Az intézmény telephelye:
Család-és Gyermekjóléti Központ
címe: 3300 Eger, Szvorényi u. 50/A.
telefonszáma:
+36/ 785-828, +36/30 481 3822
elektronikus levélcíme:
csgyjkozpont@gyermekjoleteger.hu

Központvezető: Kóródi Andrea
telefonszáma: +36/30 732 0974
Óvodai és iskolai szociális segítők
koordinátora:
Farmosi Andrea
telefonszáma: 06/70-507-9312

Készenléti szolgálat:
06/80 630-113

Óvodai és iskolai szociális segítő:
Szőllősi Emese

                                                   Telefonszáma: 30/413-6078

                                               Az ellátott Intézmény neve: Berekerdő Óvoda

               Ügyfélfogadási idő: Hétfő 9-10 óra


 
Tájékoztatás az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatásról

2018. szeptember 1-től, minden óvodában és iskolában kötelező a szociális segítő szolgáltatás biztosítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 40/A.§-a alapján.
A szociális segítő feladatai:
A szociális segítő szolgáltatás elsősorban megelőző tevékenység, célja a gyermekek, tanulók egyéni fejlődésének segítése, valamint a csoportok, osztályok, közösségek fejlesztése.
A szociális segítő az óvodában, iskolában rendszeresen ügyfélfogadást tart. A gyermek, szülő és a pedagógus egyaránt megkeresheti a gyermeket, vagy gyermekközösséget érintő problémával. A szociális segítő információt, tanácsot ad, szükség esetén speciális szakember felkeresését javasolja. A segítő elérhetősége az intézményi faliújságon, honlapon elérhető.
A szociális segítő a csoportvezetővel, osztályfőnökkel egyeztetve, a felmerülő szükségletek alapján prevenciós foglalkozásokat biztosít a csoportoknak, osztályoknak. A foglalkozások a gyermekek életkorához igazodóan, az óvodai, osztályfőnöki munkához kapcsolódva valósulnak meg. A leggyakoribb témák: az önismeret, a kommunikációs, a társas készségek fejlesztése, a konfliktusok megelőzése, helyes kezelése, a digitális biztonság, a környezettudatosság, a szenvedélybetegségek megelőzése.
A szociális segítő a fentieken túl részt vesz az intézmény közösségi eseményein.
A szociális segítő az általa önállóan szervezett programokról külön tájékoztatást nyújt az érintetteknek.
A szociális segítőről:
A szociális segítő felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező szakember. (szociálpedagógus, szociális munkás vagy szociális szakirányú végzettségű pedagógus) Munkáltatója az egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója.
Adatkezelés:
A szociális segítő titoktartásra kötelezett, munkája során a szolgáltatást igénybe vevők adatait az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelési tájékoztató az egri Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság honlapján érhető el.
Panaszjog:
Amennyiben a szociális segítő munkájával kapcsolatosan panasz, kérdés merül fel, forduljon bizalommal a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjéhez, vagy a gyermekjogi képviselőhöz, akiknek elérhetőségei az intézményben szokásos módon kifüggesztve megtalálhatóak.