Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

 • Intézményünkben arra törekszünk, hogy a gyermeket érzelmi biztosságot nyújtó esztétikus óvodai környezetben derűs és szeretetteljes óvodai légkör és megbecsülés övezze.
 • A családdal együttműködve szeretnénk elősegíteni az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztését, a hátrányok csökkentését, a tehetségek kibontakoztatását az életkori sajátosságok és az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével.
 • Családias környezetben a gyermeki játék elsődlegességét hangsúlyozzuk, amely a gyermek számára a legfejlesztőbb módon hat és a gyermek elemi joga, szükséglete.
 • Az óvodai nevelési időn belül feladatunk a gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.
 • A gyermeket, mint fejlődő személyiséget szeretetteljes gondoskodás és védelem illeti meg.
 • Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermek elsősorban a szülőé -, az óvoda a gyermek nevelésében kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.
 • Minden gyermek számára biztosítjuk, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakoztatásának.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél célunk a szociális helyzetből adódó hátrányok mérséklése, csökkentése, egyénre szabott fejlesztés, felzárkóztatás és a tehetségek csiráinak felismerése, kibontakoztatásának segítése a kudarc nélküli iskolakezdéshez.
 • A nemzetiséghez tartozó gyermekek számára a szülői igények szerint biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését a multikulturális nevelés keretében
 • A napi nevelőmunka során az értékmegőrzésre, értékközvetítésre kiemelt figyelmet fordítunk.
 • Arra törekszünk, hogy a gyermekek megismerjék a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok és néphagyományok, szokások, a közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét

Tehetségműhelyek

kukkanto

Kukkantó manó

Kukkantó manó környezetvédelmi tehetségműhely bemutatkozása
A műhely tevékenységi köre a tudatos környezeti nevelés, mely kísérleteket és mélyebb ismereteket nyújt a természet és a környezet iránt fokozottan érdeklődő gyermekek számára. Fontosnak tartom a tisztelet, türelem kialakulását a növény- és állatvilággal szemben, ezért a gondoskodás és az ismeretek megszerzése által igyekszem ezt az attitűdöt erősíteni a gyermekekben.
A gyermekekkel heti egy foglalkozáson találkozunk. A műhely foglalkozások témái szorosan kapcsolódnak óvodánk zöld programjához és a zöld- és környezetvédelmi jeles napokhoz.
Célkitűzéseim között szerepel a sokszínű élmény- és tapasztalatszerzési lehetőség biztosítása, minél több érzékszervet bevonva. Célom a természet iránti pozitív érzelmek erősítése, a környezettudatos magatartás formálása, az ok-okozati összefüggések megállapítása a tevékenységek során, és hogy váljanak nyitottá az őket körülvevő természeti, tárgyi, társadalmi környezetre. Mindezt játékosan, rugalmasan a gyermekek képességeinek, életkori sajátosságainak megfelelően.

Napsugár gyermekjóga

napsugar gyermekjogaPedagógusként, szülőként az egyik legfontosabb dolgunk, hogy megmutassunk és megtanítsunk a gyerekeknek egy olyan öngondoskodó eszköztárat, ami a segít nekik: kezelni a stresszt és feszültséget, megmutatja nekik hogyan kezeljék rugalmasan a problémákat, hogyan reagáljanak a kihívásokra, megtanítja őket feltölteni az energiaszintjüket, tudatosan a jelenben lenni, és ami a legfontosabb, hogyan váljanak a lehető legjobban önmagukká!