Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Mókus csoport

Mottónk: Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni
személyisége tiszteletben tartását.
Szüksége van arra, hogy saját ritmusának megfelelően
éljen és pihenjen.
Joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes.
Joga van hibázni.
Szüksége van a feltalálásra és alkotásra.
Szüksége van esztétikai érzelmekre.
Joga van bármiféle tudás megszerzésére.
Celestin Freinet
 
A kerecsendi Berekerdő Óvoda Mókus csoportja középső-nagy csoportként dolgozik. A csoport egy 70 m2 csoportszobában éli mindennapjait. Tágas, világos, színes bútoraival barátságos, környezetet teremtve a gyerekeknek. A csoportszoba nagy terasszal összekötve csatlakozik a parkosított udvarhoz. A mosdó, öltöző esztétikusan berendezett a gyerekek szükségleteinek megfelelően.
A gyerekek társas kapcsolataik pozitív irányba fejlődnek, reggelente örömmel jönnek óvodába, támaszkodnak egymásra, a nagyobbak segítenek a kisebbeknek. Vannak már kialakult kis csoportok, baráti kapcsolatok, akik tagjai várják, keresik hiányzó társaikat. A csoportban dolgozó felnőttekhez a gyermekek bizalommal fordulnak, problémájukkal, élményeiket szívesen megosztják, egyre nyitottabbak.
Csoportunk napirendje, szokás-és és szabályrendszere a gyermekek életkorához, szükségleteihez igazodik. Lehetőség van differenciálásra, egyéni bánásmódra, a társas együttélés szabályainak gyakorlására. A gyerekek életkori-, és egyéni sajátosságaiból adódóan többféle játéktéma is kialakult. A gyakorlójáték mellett már megfigyelhető többféle egyszerű szerepjáték. Változatos játéktémák lehetővé teszik, hogy egymással, együtt és egymás mellett is játszanak a gyerekek.  A fiúk nagyon szeretnek szőnyegen építeni, az autópályát egyre ügyesebben rakják össze, közben a kicsik gyakorolják az építés módját. Szeretnek a konstrukciós játékokkal játszani, de igénylik az együtt játszást. Kedvelik a kirakójátékokat, amit legtöbben már ügyesen kiraknak. A társas játékokkal, dominóval, memória játékokkal igazából most ismerkednek.
A gyerekek örömmel vesznek részt a zenei tevékenységekben, imádnak zenét hallgatni, énekelni, táncolni, elég fogékonyak a zene iránt. A vizuális tevékenységeket szívesen végzik, kézügyességük szépen fejlődik. Érdeklődve hallgatnak mesét, van kedvenc meséjük, könnyebben megtanulják a rövidebb, mozgással utánozható, dallamosabb versikéket.  Napi tevékenységek során, természetes szituációkban ismerkedünk a matematikával. Mozgás során is egyre aktívabbak, játékos, utánzó mozgások végzésével jól motiválhatók. Az élményekben dús programok lehetővé teszik, hogy a megszerzett tapasztalatokat több oldalról megközelítsük, biztosítsuk számukra a minél több érzékszervet foglalkoztató tapasztalatszerzés lehetőségét. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk.
Évi két alkalommal fogadóórát tartunk, ahol alkalom adódik beszélgetni a gyerekek fejlődéséről, tanácsok adására nyílik lehetőség az otthoni fejlesztéshez. Nyílt napjainkon betekintést kapnak a csoport mindennapi életébe, megfigyelhetik gyermekeik viselkedését, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe. Szülői értekezleteken, interaktív módon dolgozunk fel témákat, melyek éppen aktuálisak a csoport életében. A szülőkkel facebook kapcsolatot is fenntartunk, mely segítségével az aktuális dolgokat, képeket meg tudjuk osztani
Bartáné Koncz Ilona

Bartáné Koncz Ilona

óvodapedagógus
Bartáné Koncz Ilonának hívnak és 1986-ban végeztem a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben óvodapedagógus szakon. Második diplomámat 1990-ben az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán szereztem meg tanító szakon. 1987-ben jelentkeztem a Kerecsendi Napközi Otthonos Óvoda (jelenleg Berekerdő Óvoda) által meghirdetett állásra, melyet megkaptam, s azóta is itt dolgozom. Nevelőmunkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program szerint végzem. Törekszem a gyermekek társadalmi gyakorlatra, életre való általános felkészítésére, a teljes gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére. Gyermekek számára biztosítom a magas színvonalú és szeretetteljes nevelést, valamint figyelembe veszem az egyéni-, és életkori sajátosságokat, az eltérő fejlődési ütemet. A csoportom mindennapi életének mozgatórúgója az élménypedagógiára épülő ismeretszerzés, az élmények átélése, a tevékenykedtetés. Munkám eredményessége érdekében fontos számomra az önképzés, a továbbképzés, melyek közül azokat választom, melyek szorosan kapcsolódnak a pedagógiai programunk (Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program) megvalósításához. A megszerzett tapasztalatokat, ismereteket beépítem nevelő munkámba. Pályám során sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedését, fejlődését is segítem.
2007-től az IPR program keretében részt vettem pályázati projektek megvalósításában. A projekt menedzsmentben a gyerekek minél zökkenő mentesebb iskolakezdése érdekében évekig koordináltam az óvoda-iskola között folyó munkát. Fontosnak tartom a családok minél jobb megismerését, a családi nevelés erősítését, az együttnevelést. Ezért pedagógiai munkámat jellemzi az odafigyelés, az együttérzés, az egyéni sorsokkal való törődés, segítségnyújtás. Társadalmi elvárásoknak, kihívásoknak megfelelve 2017-ben sikeres minősítő vizsgát tettem. Harmadik éve, mint Zöld Óvoda munkaközösség vezetője koordinálom az intézményemben a környezeti nevelést, zöld jeles ünnepek szervezését, lebonyolítását. Mókus csoportomban biztonságos, nyugodt, gyermekközpontú, családias légkör megteremtésére törekszem.
„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes, és hogy ezen képes javítani. Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie. A világ sem az.” – Tari Annamária
Váradi Tiborné

Váradi Tiborné

dajka