Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport

A kerecsendi Berekerdő Óvoda Katica csoportja nagy- középső csoportként dolgozik. A csoport egy 70 m2 csoportszobában éli mindennapjait. Tágas, világos, színes bútoraival barátságos, környezetet teremtve a gyerekeknek. A csoportszoba nagy terasszal összekötve csatlakozik a parkosított udvarhoz. A mosdó, öltöző esztétikusan berendezett a gyerekek szükségleteinek megfelelően.
A gyerekek toleránsak, elfogadóak, együttműködőek egymással, társas kapcsolataikra jellemző, hogy kisebb csoportokban játszanak, kialakult baráti körrel rendelkeznek. Játéktevékenységük változatos, szerepjátékaikban megjelennek az otthonról hozott, és az óvodában átélt élmények. Beszélgető körök jó alkalmat adnak a beszéd fejlesztésére, a játék közbeni matematikai feladatok pedig elősegítik az értelmi fejlődést, a számlálás, logikus gondolkodás (matematikai alapkészségek) fejlődését. Kedvelt tevékenységek a rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, ének-tánc, valamint a mindennapos mozgás. Mozgásos aktivitásra nemcsak a tornateremben, de az udvaron, folyosón, teraszon és az óvoda környékén is lehetőségük van a gyerekeknek. A meséket szeretik, bábparaván mögött részleteikben mondogatják, dramatizálják a megismert irodalmi műveket. A környezet megismerése témában séták, kirándulások, túrák szervezésével igyekszünk minél több érzékszerv bevonásával tapasztalatszerzést biztosítani.
A tevékenységek során folyamatosan differenciálunk, alkalmazzuk az egyéni bánásmód, és a pozitívumokra épülő értékelés elveit.
Fejlettségi szintjüket tekintve a csoport két korcsoportot (nagy és középső) ölel fel, az életkori és egyéni képességeiket figyelembe véve nagyok az átfedések. A szabad játék párhuzamos tevékenységei alatt a műveltségtartalmak komplexitásával csoportos-, vagy mikro csoportos formában szervezzük a tevékenységeket.
A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk. Évi két alkalommal fogadóórát tartunk, ahol alkalom adódik beszélgetni a gyerekek fejlődéséről, tanácsok adására nyílik lehetőség az otthoni fejlesztéshez. Nyílt napjainkon betekintést kapnak a csoport mindennapi életébe, megfigyelhetik gyermekeik viselkedését, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe. Szülői értekezleteken, interaktív módon dolgozunk fel témákat, melyek éppen aktuálisak a csoport életében. A szülőkkel facebook kapcsolatot is fenntartunk, mely segítségével az aktuális dolgokat, képeket meg tudjuk osztani.
Csatóné Bander Éva Mónika

Csatóné Bander Éva Mónika

óvodapedagógus
Csatóné Bander Éva Mónika vagyok. 2016-ban Szociálpedagógia szakon diplomáztam az akkor még Eszterházy Károly Főiskolán, Egerben. Ekkor tudatosult bennem, hogy szeretnék a gyerekek fejlődésével, valamint lelki világával foglalkozni. Ennek köszönhetően kezdtem el egyetemi tanulmányait az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, szintén Egerben. Egyéni gyakorlataimat az évek során itt, a kerecsendi Berekerdő Óvodában töltöttem. Kerecsendi származású vagyok, valamint óvodába is ide jártam így különleges helyet foglal el a szívemben ez az intézmény.
2022 szeptemberében pedagógiai asszisztensként kezdtem el dolgozni, majd 2022 novemberében már a katica csoport egyik óvodapedagógusaként csatlakoztam a nevelőtestülethez.
 
Vizesné Gyovai Márta

Vizesné Gyovai Márta

óvodapedagógus
Vizesné Gyovai Márta óvodapedagógus vagyok, aki 1989-ben, 32 éve, kerültem a Kerecsendi Napközi Otthonos Óvodába (jelenleg Berekerdő Óvoda). 1997/98-as évben részt vettem a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációjában. A program a gyermekközpontúságot, ismeretszerzést, személyiség fejlesztést tevékenységekbe ágyazottan, minél több érzékszerv bevonásával valósítja meg a helyi sajátosságok figyelembevételével. A gyerekekkel való egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciált fejlesztéssel.
A munkám során felmerülő kérdések tették számomra szükségessé, hogy a részképesség zavar kérdéseivel foglalkozzam. Ezért is jelentkeztem és végeztem el az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán a fejlesztési szakirányt és szereztem szakvizsgát 2004-ben. „Jó gyakorlat” címen több óvoda keres meg a célból, hogy bemutató délelőttök keretében betekintést nyerjenek munkámba. 2007-től a HH és HHH gyerekek integrációján, társadalmi, szociális hátrányokból adódó különbségek kompenzálásán, dolgozom fejlesztő, felzárkóztató program működtetésével, 2021 szeptemberétől pedig a tehetséges gyermekek fejlesztéséért is felelek.
2006-ban részt vettem egy innovációban Biztos Kezdet Klub néven, programirányító team tagjaként illetve fejlesztőpedagógusként foglalkozásokat vezettem. E program napjainkban óvodánk egyik „Jó gyakorlata”. Ez a klub az óvoda épületén belül működik, melynek célja, hogy esélyt adjon a 0-3 éves gyerekek és családjaik számára az intézményünk programjával, csoportjaival, pedagógusaival való megismerkedéséhez, valamint a későbbiek során az óvodába történő zökkenőmentes befogadáshoz.
2014-ben elvégeztem az OFI által szervezett szaktanácsadói képzést, melynek során a 32 éves szakmai felkészültségemmel segíteni kívánom azokat a kollégákat, akik igényt tartanak fejlesztő, támogató szakmai tudásomra. Önértékelésüket segítve a kapott eredmények alapján szakmai fejlődésüket támogatom. Jelenleg is mesterpedagógusként az egri POK munkatársaként dolgozom Heves megyében.
Pályámat végig kíséri a gyerekekkel, szülőkkel, kollégákkal, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, civil szervezetekkel való kapcsolatok, közösségen alapuló viszonyok kiépítése. Kooperációs szemléletmód jellemez, szeretek team munkában részt venni, csapatjátékosnak tartom magam. A társas kapcsolatokban igyekszem hasznosnak bizonyulni, a közösség fejlődéséhez ötletekkel, hasznos javaslatokkal hozzájárulni. Tolerancia, mások véleményének elfogadása jellemez. Motiválhatónak, segítőkésznek, terhelhetőnek tartom magam.
Sok-sok új ismeretet, tapasztalatot szereztem az évek során, amit igyekszem a mindennapi munkámba beépíteni. Nyitott vagyok a visszajelzésekre, s igyekszem ezekből a számomra fontosnak tartottokat felhasználni fejlődésem érdekében. Folyamatos önképzéssel szakmai tudásom gyarapítom. Próbálok a változásokkal lépést tartani. Ismereteimet kollégáimnak is szívesen átadom. Ennek kapcsán mentorpedagógusi képzettséget is szerezve, mentori munkaként több pályakezdő kolléga, gyakornok beilleszkedését segítettem, szakmai felkészítésében veszek részt.
Kreácsikné Elek Erika

Kreácsikné Elek Erika

dajka