Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Nyuszi csoport

A kerecsendi Berekerdő Óvoda Nyuszi csoportja kis-középső csoportként működik. A csoport egy 50 m2 csoportszobában éli mindennapjait. Tágas, világos, színes bútoraival barátságos, környezetet teremtve a gyerekeknek. A csoportszoba nagy terasszal összekötve csatlakozik a parkosított udvarhoz. A mosdó, öltöző esztétikusan berendezett a gyerekek szükségleteinek megfelelően.
A gyermekek neveléséről Brigi és Anett óvó nénik, valamint Andi dajka néni gondoskodik, a gondozási teendőkbe pedig Kitti néni van még a segítségünkre.
Óvodánkban lehetőség van arra, hogy a gyerekek óvodakezdését, az édesanyjuktól történő elválást „anyás” befogadás során megkönnyítsük. Örömmel vettük, hogy csoportunkba az édesanyák nagy része élt ezzel a lehetőséggel, így összességében elmondható, hogy a kicsik óvodai beszoktatása zökkenőmentesen történt. A gyerekek többsége örömmel jön óvodába és az elválást követően hamarosan elmélyülten játszanak, vagy vesznek részt az általunk kínált tevékenységek valamelyikében.
Csoportunk „kuckósított” kialakításánál igyekeztünk figyelembe venni a gyerekek igényeit, valamint megteremteni a gondtalan játék, illetve a játékba ágyazott tanulás feltételeit.
Kialakítottunk egy Mese-báb kuckót segítve a gyermekek beszédfejlődését, képzelőerejét, valamint babaszobát, babakonyhát, fodrászos sarkot segítve a szerepjáték alakulását.
Rajzfal, kreatív és élő sarok várja a kicsiket, ahol megismerhetik az alkotás örömét, valamint a halak és kedvenc bogárkák gondozása során a környezet és a természet szeretetére neveljük a hozzánk járó gyerekeket. Igyekszünk színes, sokrétű tevékenységeket felkínálva segíteni a gyermek személyiségének fejlődését, alakulását. Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni és életkori sajátosságaikat, elfogadó, szeretetteljes, családias légkört alakítanunk ki a gyerekek számára.
A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk. Évi két alkalommal fogadóórát tartunk, ahol alkalom adódik beszélgetni a gyerekek fejlődéséről, tanácsok adására nyílik lehetőség az otthoni fejlesztéshez. Nyílt napjainkon betekintést kapnak a csoport mindennapi életébe, megfigyelhetik gyermekeik viselkedését, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe. Szülői értekezleteken, interaktív módon dolgozunk fel témákat, melyek éppen aktuálisak a csoport életében. A szülőkkel facebook kapcsolatot is fenntartunk, mely segítségével az aktuális dolgokat, képeket meg tudjuk osztani.

 
Bukta Sándorné

Bukta Sándorné

óvodapedagógus
Bukta Sándorné Brigi néni vagyok, és óvodapedagógusként 1999-től dolgozok kisebb-nagyobb megszakításokkal a kerecsendi Berekerdő Óvodában.  Diplomámat a Debreceni Egyetem Wargha István pedagógiai karának óvodapedagógus szakán szereztem 2000-ben. Az évek során folyamatosan vettem részt továbbképzéseken (roma pedagógia, anyanyelvi nevelés, drámapedagógia, stb.), fő területem a bábjáték és a mese. Diplomamunkámat a bábjáték személyiség fejlesztő hatásáról írtam, mert hiszek a mese személyiség fejlesztő-, és képzelet alakító erejében. Munkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzem, program a gyermekközpontúságot, ismeretszerzést, személyiség fejlesztést tevékenységekbe ágyazottan, minél több érzékszerv bevonásával valósítja meg a helyi sajátosságok figyelembevételével, a gyerekekkel való egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciált fejlesztéssel.
2020-ban pedagógus minősítési eljárás során pedagógus II. fokozatba léptem, jelenleg pedig a Nyuszi csoport oszlopos tagjaként, a kiscsoportosok beilleszkedését segítem. Célom a gyermekek sokoldalú, játékos személyiség fejlesztése, szeretetteljes elfogadó légkör megteremtése.
Mottóm:
„ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben, néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű!
Radics Anett

Radics Anett

óvodapedagógus
Radics Anett vagyok és 2023 őszén csatlakoztam a Berekerdő óvoda nevelőtestületéhez. Diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán szereztem 2021-ben, ez évtől dolgozom óvodapedagógusként. 2023-ban sikeres minősítő vizsgát tettem, ennek eredményeként pedagógus I. fokozatot szereztem. Munkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzem. Fő célom hogy a gyermekek egyéni képességeihez mérten önálló, felfedező, alkotóvággyal megáldott, szociálisan érzékeny és empatikus felnőttekké váljanak. Tevékenységeimben igyekszem a komplexitást és az élményeken alapuló tapasztalatszerzést alkalmazni, ezzel is elősegítve a gyermekek pozitív irányú személyiségfejlődését. Nevelői munkám során kiemelt figyelmet kap a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyéni differenciált segítése, fejlesztése. Szakmai tudásomat folyamatosan szeretném bővíteni. Jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógia szakán folytatok tanulmányokat pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak szakirányon. Mottóm: „Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."
 
Baráz Istvánné

Baráz Istvánné

dajka