Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport

A kerecsendi Berekerdő Óvoda Süni csoportja középső- nagy csoportként működik. A csoport egy 70 m2 csoportszobában éli mindennapjait. Tágas, világos, színes bútoraival barátságos, környezetet teremtve a gyerekeknek. A csoportszoba nagy terasszal összekötve csatlakozik a parkosított udvarhoz. A mosdó, öltöző esztétikusan berendezett a gyerekek szükségleteinek megfelelően.
A 2021/2022-es nevelési évben 21 gyermek jár ebből 16 középsős 5 gyermek tanköteles életkorú.
A mindennapokban törekszünk a családias, nyugodt légkör kialakítására, melyben a gyermekek biztonságban érzik magukat.
A gyerekek toleránsak, elfogadóak, együttműködőek egymással, társas kapcsolataikra jellemző, hogy kisebb csoportokban játszanak, kialakult baráti körrel rendelkeznek. Játéktevékenységük változatos, szerepjátékaikban megjelennek az otthonról hozott, és az óvodában átélt élmények. Beszélgető körök jó alkalmat adnak a beszéd fejlesztésére, a játék közbeni matematikai feladatok pedig elősegítik az értelmi fejlődést, a számlálás, logikus gondolkodás (matematikai alapkészségek) fejlődését. Kedvelt tevékenységek a rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, ének-tánc, valamint a mindennapos mozgás. Mozgásos aktivitásra nemcsak a tornateremben, de az udvaron, folyosón, teraszon és az óvoda környékén is lehetőségük van a gyerekeknek. A meséket szeretik, kedvelt tevékenységük a bábozás. A környezet megismerése témában séták, kirándulások, túrák szervezésével igyekszünk minél több érzékszerv bevonásával tapasztalatszerzést biztosítani.
A tevékenységek során folyamatosan differenciálunk, alkalmazzuk az egyéni bánásmód, és a pozitívumokra épülő értékelés elveit.
A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk. Évi két alkalommal fogadóórát tartunk, ahol alkalom adódik beszélgetni a gyerekek fejlődéséről, tanácsok adására nyílik lehetőség az otthoni fejlesztéshez. Nyílt napjainkon betekintést kapnak a csoport mindennapi életébe, megfigyelhetik gyermekeik viselkedését, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe. Szülői értekezleteken, interaktív módon dolgozunk fel témákat, melyek éppen aktuálisak a csoport életében. A szülőkkel facebook kapcsolatot is fenntartunk, mely segítségével az aktuális dolgokat, képeket meg tudjuk osztani.
Tóthné Szikla Rita

Tóthné Szikla Rita

óvónő
Tóthné Szikla Rita vagyok, 1977 júliusától dolgozok óvodapedagógusként, 2000-től a kerecsendi Berekerdő Óvodában.  Az elmúlt években folyamatosan vettem részt továbbképzéseken, többek között Boldog Óvoda Program, a gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése, valamint vizuális tevékenységgel kapcsolatos innovációk megismerése. Munkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzem, mely program a gyermekközpontúságot, ismeretszerzést, személyiség fejlesztést tevékenységekbe ágyazottan, minél több érzékszerv bevonásával valósítja meg a helyi sajátosságok figyelembevételével, a gyerekekkel való egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciált fejlesztéssel.
Jelenleg a Süni csoport óvodapedagógusa vagyok és célomnak tartom, hogy a csoportomban megteremtsem a nyugodt és családias légkört melyben a gyermekek kibontakoztathatják személyiségüket, nevelkedhetnek és fejlődhetnek. Nagyon szeretek mesélni, énekelni és barkácsolni a rám bízott apróságoknak.
Besenyei Csabáné

Besenyei Csabáné

pedagógiai asszisztens
Besenyei Csabáné Zsuzsa néni vagyok, és 2008-tól dolgozok a kerecsendi Berekerdő Óvodában előbb dajka munkakörben, majd 2020 szeptemberétől pedagógiai asszisztensként. Az elmúlt években folyamatosan képeztem magam, 2019-ben megszereztem a gyógypedagógiai asszisztens képesítést is. Munkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzem, az (óvodapedagógusok irányítása mellett), mely program a gyermekközpontúságot, ismeretszerzést, személyiség fejlesztést tevékenységekbe ágyazottan, minél több érzékszerv bevonásával valósítja meg a helyi sajátosságok figyelembevételével, a gyerekekkel való egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciált fejlesztéssel.
Jelenleg a Süni csoport óvodapedagógusa mellett vagyok pedagógiai asszisztens. Célom, hogy a csoportomban megteremtsem a nyugodt és családias légkört, melyben a gyermekek kibontakoztathatják személyiségüket, nevelkedhetnek és fejlődhetnek. Elengedhetetlen számomra a fenntarthatóság, környezetvédelem, mozgás, szeretek sétálni, kirándulni.
Linter Istvánné

Linter Istvánné

dajka