Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Süni csoport

A kerecsendi Berekerdő Óvoda Süni csoportja középső- nagy csoportként működik. A csoport egy 70 m2 csoportszobában éli mindennapjait. Tágas, világos, színes bútoraival barátságos, környezetet teremtve a gyerekeknek. A csoportszoba nagy terasszal összekötve csatlakozik a parkosított udvarhoz. A mosdó, öltöző esztétikusan berendezett a gyerekek szükségleteinek megfelelően.
A mindennapokban törekszünk a családias, nyugodt légkör kialakítására, melyben a gyermekek biztonságban érzik magukat.
A gyerekek toleránsak, elfogadóak, együttműködőek egymással, társas kapcsolataikra jellemző, hogy kisebb csoportokban játszanak, kialakult baráti körrel rendelkeznek. Játéktevékenységük változatos, szerepjátékaikban megjelennek az otthonról hozott, és az óvodában átélt élmények. Beszélgető körök jó alkalmat adnak a beszéd fejlesztésére, a játék közbeni matematikai feladatok pedig elősegítik az értelmi fejlődést, a számlálás, logikus gondolkodás (matematikai alapkészségek) fejlődését. Kedvelt tevékenységek a rajzolás, festés, mintázás, képalakítás, ének-tánc, valamint a mindennapos mozgás. Mozgásos aktivitásra nemcsak a tornateremben, de az udvaron, folyosón, teraszon és az óvoda környékén is lehetőségük van a gyerekeknek. A meséket szeretik, kedvelt tevékenységük a bábozás. A környezet megismerése témában séták, kirándulások, túrák szervezésével igyekszünk minél több érzékszerv bevonásával tapasztalatszerzést biztosítani.
A tevékenységek során folyamatosan differenciálunk, alkalmazzuk az egyéni bánásmód, és a pozitívumokra épülő értékelés elveit.
A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk. Évi két alkalommal fogadóórát tartunk, ahol alkalom adódik beszélgetni a gyerekek fejlődéséről, tanácsok adására nyílik lehetőség az otthoni fejlesztéshez. Nyílt napjainkon betekintést kapnak a csoport mindennapi életébe, megfigyelhetik gyermekeik viselkedését, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe. Szülői értekezleteken, interaktív módon dolgozunk fel témákat, melyek éppen aktuálisak a csoport életében. A szülőkkel facebook kapcsolatot is fenntartunk, mely segítségével az aktuális dolgokat, képeket meg tudjuk osztani.
Tóthné Szikla Rita

Tóthné Szikla Rita

óvodapedagógus
Tóthné Szikla Rita vagyok, 1977 júliusától dolgozok óvodapedagógusként, 2000-től a kerecsendi Berekerdő Óvodában.  Az elmúlt években folyamatosan vettem részt továbbképzéseken, többek között Boldog Óvoda Program, a gyermeki agresszió erőszakmentes kezelése, valamint vizuális tevékenységgel kapcsolatos innovációk megismerése. Munkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzem, mely program a gyermekközpontúságot, ismeretszerzést, személyiség fejlesztést tevékenységekbe ágyazottan, minél több érzékszerv bevonásával valósítja meg a helyi sajátosságok figyelembevételével, a gyerekekkel való egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciált fejlesztéssel.
Jelenleg a Süni csoport óvodapedagógusa vagyok és célomnak tartom, hogy a csoportomban megteremtsem a nyugodt és családias légkört melyben a gyermekek kibontakoztathatják személyiségüket, nevelkedhetnek és fejlődhetnek. Nagyon szeretek mesélni, énekelni és barkácsolni a rám bízott apróságoknak.
Nagy Bettina

Nagy Bettina

óvodapedagógus
Nagy Bettina vagyok és 2016-tól dolgozom a Berekerdő Óvodában, először óvodatitkárként, 2018-tól pedagógiai asszisztensként, 2022 márciusától pedig már óvodapedagógusként.  Diplomámat a váci Apor Vilmos Katolikus főiskolán szereztem 2021-ben.
Igyekszem különféle, de mégis hozzám közel álló továbbképzéseken részt venni, többek között Boldog Óvoda Program, Multimédia elemeinek felhasználása a pedagógus munkában, de a szívemhez legközelebb a környezetvédelem, a fenntarthatóság áll.
Munkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzem, a program a gyermekközpontúságot, ismeretszerzést, személyiség fejlesztést tevékenységekbe ágyazottan, minél több érzékszerv bevonásával valósítja meg a helyi sajátosságok figyelembevételével, a gyerekekkel való egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciált fejlesztéssel.
A Süni csoport óvodapedagógusaként célomnak tartom, hogy a csoportban biztosítsam a nyugodt és családias légkört, melyben a gyermekek kibontakoztathatják személyiségüket, nevelkedhetnek és fejlődhetnek. Fontos számomra a sokrétű, színes ismeret, tudás átadása a gyermekeknek, megtartva a játékosságot, ezzel biztosítva számukra a fejlődés mellett a vidám gyermekkort.
Szívügyemnek tekintem, hogy a gyermekeket a környezet szeretetére és a természet védelmére neveljük, ezért is tartottam nagyon fontosnak, hogy óvodánk már évek óta nyeri el a Zöld Óvoda címet, és mint a Zöld Óvoda munkaközösség tagja igyekszem minél aktívabban részt venni a programok szervezésében, lebonyolításában. 2022 októberétől óvodánk „Kukkantómanó” környezetvédelmi tehetségműhelyének életét vezetem, és legjobb tudásom szerint igyekszem a természet szeretetére, megóvására nevelni a környezet szépségei iránt fogékony gyermekeket.
 
Besenyei Csabáné

Besenyei Csabáné

pedagógiai asszisztens
Besenyei Csabáné Zsuzsa néni vagyok, és 2008-tól dolgozok a kerecsendi Berekerdő Óvodában előbb dajka munkakörben, majd 2020 szeptemberétől pedagógiai asszisztensként. Az elmúlt években folyamatosan képeztem magam, 2019-ben megszereztem a gyógypedagógiai asszisztens képesítést is. Munkámat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján végzem, az (óvodapedagógusok irányítása mellett), mely program a gyermekközpontúságot, ismeretszerzést, személyiség fejlesztést tevékenységekbe ágyazottan, minél több érzékszerv bevonásával valósítja meg a helyi sajátosságok figyelembevételével, a gyerekekkel való egyéni bánásmód elvét szem előtt tartva, differenciált fejlesztéssel.
Jelenleg a Süni csoport óvodapedagógusa mellett vagyok pedagógiai asszisztens. Célom, hogy a csoportomban megteremtsem a nyugodt és családias légkört, melyben a gyermekek kibontakoztathatják személyiségüket, nevelkedhetnek és fejlődhetnek. Elengedhetetlen számomra a fenntarthatóság, környezetvédelem, mozgás, szeretek sétálni, kirándulni.
Linter Istvánné

Linter Istvánné

dajka